Indtast kode og tryk på enter-tasten

Forretningsvilkår for Log-in aps

Disse forretningsbetingelser er gældende for anvendelsen af log-in.dk herunder ved køb af oplysninger fra log-in.dk

Log-in aps
Åboulevard 36, st. th
2200 København N
Tlf. 40 73 73 84
info@log-in.dk

Indhold

1. Definitioner

1.1. Ved log-in.dk forstås hele log-in.dk, dvs. alle websites, herunder både front- og backend og sider beskyttet med adgangskoder, som kan betragtes som værende en del af hjemmesiden www.log-in.dk.
1.2. Ved bruger forstås enhver, der anvender eller bestiller oplysninger, som ligger på log-in.dk.
1.3. Ved parterne forstås hhv. Log-in aps og brugeren.
1.4. Ved betalingskort forstås Dankort, VISA Dankort, VISA, VISA Electron, Maestro, Diners Club, Mastercard samt JCB.

2. Generelt

2.1. Det er brugerens eget ansvar, at brugerens hard- og software understøtter brugerens anvendelse af log-in.dk, herunder de formater de bestilte oplysninger sendes i til brugeren.

3. Accept af nærværende forretningsbetingelser

3.1. Benyttes log-in.dk via adgangskoder, accepteres nærværende forretningsvilkår én gang for alle, når en bruger logger sig på log-in.dk første gang.
3.2. Benyttes log-in.dk, uden at brugeren er eller har været logget på, accepteres forretningsbetingelserne dog fra gang til gang.

4. Bestilling og levering

4.1. Bestilling af oplysninger fra log-in.dk sker via accept af bestillingen på log-in.dk.
4.2. Aftalen anses for indgået, når brugeren har accepteret betalingen på log-in.dk. Oplysninger bestilt til online levering, leveres via e-mail efter accept af betaling.

5. Betaling og priser

5.1. Betaling af oplysninger sker via log-in.dk, hvortil der kan benyttes et betalingskort. Alle priser angivet på log-in.dk er i Danske Kroner (DKK) samt inklusiv alle afgifter, told mm. Der pålægges moms på ydelser fra log-in.dk.
Ved betaling med betalingskort trækkes det skyldige beløb først på tidspunktet for afsendelsen af oplysningen til brugeren. Hvis der ved en bestilling er bestilt flere oplysninger, trækkes det skyldige beløb først på tidspunktet for afsendelsen af den sidste bestilte oplysning til brugeren. En oplysning anses for afsendt, når brugeren har opnået adgang til den bestilte oplysning i det oplyste format. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det brugeren har godkendt ved bestillingen.
5.2. Betalingen sker via en sikker forbindelse (https). De indtastede oplysninger i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede, og det er således kun PBS, der kan læse dem. Hverken Log-in aps eller andre har mulighed for at læse dataene. . Betalingskortoplysningerne tastes ind i et vindue, og sendes herefter over en krypteret forbindelse til FriBetaling.dk's server. Sikkerheden er markeret ved en lille hængelås nederst i browseren.
På log-in.dk er kommunikation i betalingsdelen mellem brugeren og serveren i FriBetaling.dk krypteret med SSL-kryptering (Secure Socket Layer). SSL-løsningen omfatter bla. kryptering af overførsler og anvendelse af krypteringscertifikat. Denne opfylder alle de krav, som PBS stiller til sikkerhed.
Ved betaling af alle bestillinger bruges betalingssytemet FriBetaling.dk, der også er godkendt af PBS. Alle betalinger håndteres i dette system og kan søges på ordrenummer.

6. Fortrydelsesret

6.1. Brugeren kan ikke tilbagelevere oplysninger erhvervet fra Log-in.dk, og har dermed ingen fortrydelsesret, idet brugerens bestilling af oplysninger tilvirkes og leveres af Log-in.dk i forlængelse af brugerens bestilling.

7. Personlige oplysninger

7.1. For at en bruger kan bestille og betale for oplysninger via Log-in.dk, skal brugeren lade sig registrere med følgende personlige oplysninger:
- [navn]
- [adresse]
- [email-adresse]

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. Log-in aps er ikke ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte og følgeskader, herunder tab af data, i forbindelse med en brugers anvendelse af Log-in.dk eller de fra Log-in.dk leverede oplysninger.

9. Opbevaring og anvendelse af data

9.1. Log-in aps indestår for, at have iværksat de nødvendige tekniske, praktiske og organisatoriske foranstaltninger mod, at person- og betalingsoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller kommer uvedkommende til kundskab, samt at behandling for offentlige myndigheder sker i henhold til de skærpede sikkerhedsregler, som gælder herfor.

10. Drift og sikkerhed

10.1. Log-in.dk vil som udgangspunkt være tilgængelig 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen, bortset fra kortere tidsrum, hvor der foretages opdateringer, fejlretninger o.l. Log-in aps indestår dog ikke for, at Log-in.dk er tilgængelig i det anførte omfang.

11. Force majeure

11.1. Log-in aps er ikke ansvarlige for overholdelse af forpligtelser i henhold til disse forretningsbetingelser eller i øvrigt, hvis overholdelse ikke er mulig på grund af force majeure, dvs. forhold, som ligger uden for Log-ins kontrol, og som Log-in ikke ved forretningsbetingelsernes tiltrædelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

12. Skriftlig kommunikation

12.1. En elektronisk postmeddelelse eller indtastning på Log-in.dk opfylder nærværende forretningsvilkårs krav om skriftlighed. En elektronisk postmeddelelse fra en bruger, kan sendes til Log-in aps på: info@log-in.dk. Log-in aps kan sende bindende meddelelser til brugeren til en af brugeren oplyst e-mailadresse.

13. Ændring af forretningsbetingelser samt ophør af brug m.v.

13.1. Log-in aps kan til enhver tid ændre de gældende forretningsvilkår. Hvis en bruger fortsætter med at bestille oplysninger efter ændring af forretningsvilkår er foretaget på denne side, godkender brugeren dermed ændringerne.
13.2. Log-in aps opbevarer brugerens personlige oplysninger, jf punkt 7, i tolv måneder efter brugerens sidste anvendelse af log-in.dk, medmindre brugeren forinden meddeler Log-in aps’s brugeradministration, at informationerne skal slettes.

14. Lovvalg og værneting

14.1. Enhver tvist mellem parterne er undergivet dansk ret og skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København, såfremt tvisten henhører under Sø- og Handelsrettens kompetence. København er aftalt værneting.

 Print

Klik for at logge ind i administrationsmodulet

[ Forside ] [ Samarbejde ] [ Kursusinfo ] [ Værktøjer ] [ Downloads og salg ] [ Nyttige links ] [ Nyheder ] [ Kontakt os ]